Yunanistan Hukuku Katletti Analiz
Habip BOZKURT ULUSLARARASI HUKUK VE KAMU HUKUKU UZMANI

JEOSAM Başkanı Habip Bozkurt:

Yunanistan Hukuku Katletti

Yunanistan güvenlik güçlerinin, sınıra dayanan mültecilere uyguladıkları insanlık dışı şiddet, AB dahil tüm dünyanın dikkatini Yunanistan sınırına çekmiştir.

Evini, yurdunu terk etmek zorunda kalan mazlum mültecilere düşman hukuku uygulamak başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası mevzuata aykırıdır. Yunanistan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olup, hiç kimseye eziyet etmemek ve güç kullanmamak yükümlülüğü altındadır.

Yunan polisinin sınırı geçenleri döverek geri göndermesi, sahil güvenlik güçlerinin denizde göçmenleri taşıyan lastik botları delmesi, sınırı geçmek isteyenlere ateş etmesi gibi eylemleri doğrudan insan hakkı ihlali olup, hiçbir yasal karşılığı bulunmamaktadır.

Yakın zamanda yaşadığımız acı veren olaylar aklımıza milli şairimiz Akif’in “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” mısrasını getiriyor.

Kendilerini medeniyet ve demokrasinin merkezi gören AB ülkeleri ve bu ülkelerden biri olan tarihin şımarık topluluğu Yunanlılar, son günlerdeki tavırları ile malumu bir kez daha ikrar ettiler.

Bizi düşüncelerimizden ve sözlerimizden ötürü yargılayanlara bazı hususları hatırlatmakta fayda var.

AB Temel Haklar Bildirgesi “İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır” maddesi ile başlar. İkinci maddesi “Yaşama hakkıdır”. Üçüncü maddesi “Kişisel dokunulmazlık, dördüncü maddesi “Hiç kimse, işkenceye veya insanlık dışı veya alçaltıcı muamele veya cezaya tabi tutulmamalıdır” der de der… Der lakin acaba uygular mı, açıkçası biz ne gördük ne duyduk.

Yunanistan’ın eylemlerinin aksine Türkiye, Suriye rejiminin katliamları dolayısıyla vatansız kalan mültecileri himaye altına almış ve hepsine kapılarını sonuna kadar açmıştır. Suriye rejiminin katliamlarından binlerce mazlumu kurtarmış ve mültecilere yiyecek, giyecek ve iş imkanı sağlamıştır. Türkiye’nin bu korumacı ve kucaklayıcı tavrı bütün dünyanın takdirini kazanmıştır.

Son günlerde Türkiye’nin sınırlarını açmasıyla birlikte yüz binlerce mülteci Yunanistan sınırına dayanmış ve Avrupa’ya geçmek istemiştir. Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının hukuksal temeli de Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ ne dayanmaktadır. Bu sözleşmeye göre ülkeyi terk etme hakkı hem yabancılara hem de vatandaşlara tanınmıştır. Bu nedenle Türkiye, kendisine sığınmış olan mültecilerin ülkeyi terk etme hakkını kullanmak istemesine engel olmamıştır.

Türkiye’de kalmak istemeyen mültecilerin bir bölümü Yunanistan sınırına dayanmış ve iltica etmek istemişlerdir. İltica eden kişilerden ise yurda hukuka uygun biçimde giriş yapmalarını istemek mümkün değildir.

Avrupa’ya geçiş sınırı olan Yunanistan sınırında, Yunan güvenlik güçleri tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak insanlık dışı sert müdahaleler gerçekleştirilmiş ve evini, yurdunu terk etmek zorunda kalan mazlum mültecilere düşman hukuku uygulanarak insan hakları ihlalleri gerçekleştirilmiştir.

Tarihte bu tür mülteci sorunlarının insancıl ve barışçıl yönlerden çözüme kavuşturulması açısından,  Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme imzalanmış ve belirli olaylar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan mültecilerin korunması amaçlanmıştır. Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni hiçe sayarak hukuka aykırı eylemlerle mültecilere eziyet etmektedir.

Yunanistan’ın sınırda mültecilere yapmış olduğu insanlık dışı uygulamanın hukuka aykırı olduğunu belirterek bir an önce uluslararası mevzuata uygun davranmasını ve sınırda yaşanan dramatik durumun son bulmasını temenni ediyoruz. Biz temenni ediyoruz ama müdahale şansı olan makamların sadece temenni etmeleri, onları tarih karşısında sorumsuz kılmayacak.

Bu Yazara Ait Diğer Makaleler