Yöntem Nedir? Analiz
Didem ÇAKIRLI Kurumsal Marka Danışmanı

İnsan ve Ülke İmajı

Yöntem Nedir?

Sakallarına ak düşmüş usta artık yorgundu. Çalışmaktan değil,  çırağının aynı şeyleri  yapmasından yorgundu. Bir gün hayatından şikayet eden  çırağına ustası , bir avuç tuzu bir bardak suya koyup içmesini söyledi. Çırak ustasının dediğini de düşünmeden yaptı. İçer içmez tükürdü.

Tadı nasıl? Diye soran yaşlı adama öfkeyle ACI diye cevap verdi. Usta çırağın kolundan tutup  onu göl kıyısına götürdü. Bu kez bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyledi. Usta bir daha sordu çırağa, tadı nasıl? Ferahlatıcı diye cevap verdi. Bunun üzerine yaşlı adam  gölün kenarına diz çökmüş çırağına şöyle dedi. Yaşamda ki acılar tuz gibidir ne az ne çok ama miktarı hep aynıdır. Ancak bu acıyı neyin içine koyduğun önemlidir. Tek yapman gereken şey kabını değiştirmektir. Onun için sen de bardak olmayı bırak göl olmaya çalış…

ÜLKE MARKASI VE İMAJI

Ülkelerin markalarını dış ticarette ki imajlarını oluşturma  aşamasında ki en önemli unsur o ülkenin üretime ağırlık vermesidir. Ekonomisi  güçlü devletler dev markalar yaratır ve dış güçlerin yaptırımlarına maruz kalmazlar.

Stratejik planlama, amaçlar ve hedefler doğrultusun kendine bir yol açar ve mümkün kılacak yöntemlere ulaşır. Ayrıca geleceğe dönük bir bakış açısı geliştirir. Dolayısıyla o ülkenin gıda, sağlık ve  savunma sanayisi ülke ekonomilerinin ayrılmaz parçasıdır. Özellikle ülkelerin bu alanda yakaladığı fırsatları iyi değerlendirebilmeli beraberinde ekonomik büyümeyi ve gelişmiş ülkeler ile de rekabet edebilir konuma gelmeleri açısından önemlidir. Tabi ki de bu yolu izlerken kendine bir sistem ve nitelikli kurumlar oluşturulması zorunludur.

Başlangıçta iş hayatına atılan firmalar iş planı ile belirlenen bir yapı ile yola çıkarak kurulmazlar. Belirli bir büyüklüğe kadar gelen firma, çevresinde kısıtlı sayıda çalışanı ve sistemsiz ve plansız ilerleyen firma büyüdükçe sorunlar yaşar. Büyümenin ne zaman gerçekleşeceğini ve bu durumda neler yapacağını bilmeyen firma zamanla şişmanlar ve obez duruma gelir. Kontrolü zorlaşır krize girer, bir kısmı ise krizden çıkamaz ve hayatı sona erer. Tüm bu sıkıntılara çözüm olarak firmanın kurumsallaşması gerektiğinin zamanıdır. Bir çok firma metod isteksizliği ve bilgi eksikliği yüzünden işin ne kadar zor olacağı çekincesi  nedeniyle kurumsallaşma konusunda bir türlü adım atamamaktadır.

O Halde Nasıl Kurumsallaşırız?

Öncelikle İşletmeler 2 ana kategoriye ayrıldığını altını önemle altını çizelim.

Üst yapıyı oluşturan karar vericiler ve alt yapıyı oluşturan uygulayıcılar. Üst yapıyı oluşturan karar vericilerin çeşitli ihtiyaç ve sorunlara karşılık olarak aldıkları kararlar alt yapıyı oluşturan uygulayıcılar yerine getirerek bir dizi operasyon gerçekleştirirler. İşletme bir bütün olduğuna göre uygulanacak bir yapı değişikliğinde tamamını kapsaması gerekmektedir. Aksi  taktirde gerçek bir değişim sağlanamaz. Kurumsallaşma da yapısal bir değişim olduğundan bunun ciddi ve geleceğe yönelik bir strateji doğrultusunda olması gerekir.

İnsan doğrudan ya da dolaylı olarak üretilen mal ve hizmet den yaralanmak amacı ile işletmelere ihtiyaç duyar. Herhangi bir mal ve hizmetin üretilebilmesi için mutlaka bir araya gelmesi gereken faktörler vardır. Planlama imal edilecek ve ürün ve üretim kaynağı hakkında ki verilerin analizi le başlar. Bu veriler sayesinde belirlenmiş hedeflere en verimli şekilde ulaşmak üzere firma kaynaklarının kullanımı bir proğram hazırlanarak ana hatları ile verilir ve üretim sistemlerinde tespit edilmiş detaylara göre yerine getirilir.

Türkiye ekonomisinin dengelenmesi  ve  gelecek yarınlar için şimdiye sahip çıkmalıyız. Teknolojik ürün ve markalarımızı Türk girişimcilerimiz ile yerli üretim konusunda bilgilendirmeliyiz. Bu elma ağacını ekmeye benziyor. İlk önce doğru tohumu bulursun sonra elma tohumlarını torağını bulup toprağa ekersin. Elma tohumları ekerek portakal ağacı yetiştiremezsin. Kısacası başarısızlığı düşünerek başarıyı hayatına çekemezsin. Unutma ki zaman şimdidir. Bu zaman bize güçlü liderler yaratır.

Liderlik Nedir?

Bir gurup insanı belirli amaçlar için etrafına  toplayan, onları etkileyebilen harekete geçiren yetenek bilgi ve deneyimli  kişiye denir. Lider ve yönetici çoğu zaman birbirine karıştırılır. Lider ve yönetici eş zamanlı değildir. Her yöneticinin liderlik özelliklerine sahip olması beklenmezken, her liderin yöneticilik özelliklerine sahip olması beklenir. Çünkü lider geleceği okur ve plan sistemi doğrultusunda durumu kontrol eder. Bu da ona güç kazandırır. İyi bir lider, hem kendini hem de grup üyelerini iyi tanımlar. Vizyon sahibi olması yaratıcı düşünmesini sağlarken ayrıca problem çözme ve yol gösterici olması başarılı olduğunu tanımlar.

Nesillerdir sınırlarla ilgili bir hikaye dinliyoruz.  Gerçek  hikayeyi  anlatma vakti  gelmedi mi? Yazmadığın bir hikayenin kahramanı olur mu hiç insan?

Söz uçtu, bir kuş gibi kulaktan kulağa kondu, mesafeleri  rüzgarı  aşıp geçti. Yazı ise olduğu yerde çağları aştı. Kimi zaman bir taşın veya tabletin üzerinde bir yara izi gibi,  kimi zaman ise bir kağıt ya da parşömenin üzerinde bir desen gibi. Bazen yıpranmaya yüz tutmuş sayfalar hapsoldu, bazen de gezgin bir ferman yazdı. O bilgiydi çağlardan beri, gerçek tarih sana anlatılan masal misali. Gerçek bilgi ise o senin tohumunu serpilmiş kodunun baş harfinde gizli.

Hikaye derki, toprağa düşen tohuma can veren su, dirilik suyu değilse nedir o zaman ki?

Bu Yazara Ait Diğer Makaleler