Tarım Politikaları ve Afrika Gerçeği Analiz
İbrahim MULUSHEVA İbni Haldun Üniversitesi

BİR AFRİKALININ GÖZÜNDEN

Tarım Politikaları ve Afrika Gerçeği

Filmlerin, Belgesellerin kurak, yakıcı, susuz, açlığın kol gezdiği ve sanki gezmek zorunda olduğu bir toprak olarak belletilir Afrika.

Halbuki bünyesindeki potansiyeli itibariyle dünya tarım sektöründe başat rol oynayabilecek durumda olan Afrika kıtası, hâlihazırda bu alanda oldukça ciddi ve düşündürücü bir ikilemin içerisinde bulunuyor.

Mesela Afrika ülkeleri bir yandan verimli topraklara ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olmalarına rağmen zaman zaman ortaya çıkan kıtlık ve açlık gibi sorunlarla mücadele ediyorlar ama bir yandan da Afrika’da bulunan devasa araziler, kıta dışındaki ülkelerin ilgisini buraya çekiyor. Bu husus kaygı verici soruları da beraberinde getiriyor: Afrika kıtası muhtemel bir tarım emperyalizmi ile karşı karşıya olabilir mi

Dünyanın Hükümeti Birleşmiş Milletler’in Gıda ve Tarım verilerine göre dünyada bulunan ekilebilir tarım alanlarının yaklaşık yüzde 16’sı Afrika kıtasında. Üstelik çeşitli toprak analizlerinden elde edilen veriler ışığında, Afrika’daki mevcut tarım alanlarının olası verimlilik ömrünün Avrupa ve dünyadaki diğer tarım alanlarına nispeten iki veya üç kat daha fazla olduğu sıklıkla dillendirilmekte.

Yine Afrika’daki çalışan iş gücünün yaklaşık yüzde 65’i tarım alanında çalışmakta. Afrika’nın toplam gayrisafi yurt içi hasılasının da yüzde 30’undan fazlası tarım gelirlerinden elde edilmekte.

Batı’nın ‘Kara Kıta’ dedikleri Afrika’da yüzyıllardır başta buğday, mısır, pirinç, pamuk, kakao, fıstık, kauçuk, tütün ve üzüm olmak üzere çeşitli tarım ürünleri doğru yöntemler kullanıldığında oldukça yüksek verim imkanları ile yetiştiriliyor.

Aslında Afrika kıtası, kaynakları her geçen gün daha da kıt hale gelen dünyanın tükenmeyen yüzü ve besin umudu olma vasfına hiç olmadığı kadar yakındır.

Yok Efendim tarımda makineleşmenin yeterli seviyelere getirilememesi, yok Efendim sulama konusunda yaşanılan yetersizlikler, yok Efendim gübre üretiminin çok yetersiz olması falan… Bunların hepsi, Afrika’nın tarımda neden zirveye çıkamadığının gerçek sebepleri yanında masal hikaye.

Afrika bir Küresel Tarım Emperyalizmi’yle karşı karşıyadır.

2016 yılında BUĞDAY hasadının rekor kırdığı Uganda’da, Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü’nün ücretsiz un dağıtmasını hatırlayın. Yüzde 70’i tarımla geçinen ülkede, ABD baskısıyla yurtdışına satış da yasaklanınca eldeki buğdaylar çürümeye terk edilmiş ve hatta yakılmıştı.

Velhasıl Kelam… Altın Kural, Altını Olan Kuralı Koyar. Altına sahip olmadan, bu kötü oyunda kural koyamacağız ve Kötü İnsanların koyduğu KÖTÜ kurallara uymak zorunda kalacağız.

Bu Yazara Ait Diğer Makaleler