Reklam Nedir ve Niçin Yapılır? Analiz
Bilal KAVRAZLI Tanıtım Uzmanı

Tanıtım Uzmanı Bilal Kavrazlı:

Reklam Nedir ve Niçin Yapılır?

Reklam, herhangi bir ürünü veya bir kurumun ürününü insanlara gönüllü olarak tanıtmak, hizmetlerini, sunumunu anlatmak amacıyla verilen hizmetlere denir.

Reklam, bir ürünün ticari olarak doğru ve asıl hedef kitlesine ulaşımıyla sağlanmasını temin eder.

Ürünün markalaşması, sunumu, nihai olan tüketiciye olan katkısını doğru, kanun ve kurallara uygun olarak sunumuyla geri dönüş alınmasını sağlayan en önemli argümandır.

Günümüzde gelişen çağla beraber teknolojik ve etkinliklerle ürünlerinin tanıtım ve sunum kolaylığı da ticaretin hızlanmasına ve kolay ulaşılırlığını artırmasına çok önemli katkı sağlamaktadır.

Büyüyen ekonomi ve küçülen dünyamızın en önemli mecrası olan reklam, gün geçtikçe TV, açıkhava, yazılı basın derken dijital mecra ile  ceplerimize kadar girdi ve 24 saat izlenir hale geldi.

Dünyadaki tüketim hızı da, gelişen ve çeşitlenen reklam anlayışı ile çok daha hızlandı.

Gerek tüketim, gerekse tüketimdeki kalite ve ürün olarak nihai tüketicileri bilgilendirme adına markalar, kurumlar kendilerini daha rekabetçi bir piyasanın içinde buldular. Bu da markanın bilinirliği noktasında, daha fazla kendini hissettirme, gayret etme ihtiyacını duydurmakta.

Ülkemizde reklama ağırlıklı olarak dünya markaları ve kısmen de yerli markalar ilgi duyuyor. Türkiye de aynı zamanda dönemsel reklamlar da önemli yer almaktadır. (Bugünlerde ülkemizde üniversite yerleştirme tanıtımları revaçta) Kültürümüze ve geleneklerimize dayalı bölgesel reklamlar da ülkemizin vazgeçilmezlerinden.

Ülkemizde maalesef markalar, ürünlerinin hedef kitlelerini doğru oranda seçip ve yayın zamanını doğru belirleme noktasında zamanlama hatası yüzünden geri dönüşte olumsuzluklar yaşamaktadır. Bu da ürünü olumsuz etkilemektedir.

Doğru ürün, doğru zaman, doğru hedef kitlesi ve altyapı ile birlikte marka istediğini almaya hazırdır. Reklam da onun en büyük yol arkadaşıdır.

Bu Yazara Ait Diğer Makaleler