Kendini Bulmakla Başlar Analiz
Didem ÇAKIRLI Kurumsal Marka Danışmanı

Kurumsallaşma

Kendini Bulmakla Başlar

Halkın büyük bir çoğunlunluğundaki yanılgı, kurumsallaşma ve markalaşmanın sadece büyük firmaların ihtiyacı olduğu algısıdır.
Mesela, para kazanırsam yada ileride bir gün büyürsem kurumsal olup markalaşacağım gibi sözler işitmişsinizdir! Ancak kurumsal olmak bir iş disiplinidir yani para kazandıktan sonra değil, para kazanma sürecinin başlaması ile süreklilik isteyen bir yönetim şeklidir.


Kurumlar doğru sistem, strateji içinde ve prensip çerçevesinde yönetilir. Kurumun sahip olduğu özelliklerini iyileştirir değerlerini ön plana çıkartarak izlediği yolların bütünü ile kendini dönüştürür.
Marka olabilmek için ise öncelikle kişinin doğru bir hayat duruşu ve rol model olabilmeyi başarabilmesi gerekir. Bunun içinde; kişisel değerlere, doğru iletişim becerilerine, kişisel farkındalığa, olumlu karakteristik özelliklere ve kendisine has bir imaja sahip olması gerekmektedir. Kendini ne kadar iyi pazarlayabildiğinden ziyade doğru hayat duruşuna sahip olmaktan da geçer.
Doğru bir hayat duruşu, beden, ruh ve zihin olarak sağlıklı ve dengede kalabilmekten ibarettir…


Bu süreçte;
İmaj yönetimi ünlülerin ne giyip ne söylediği değildir, firmanın ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesidir. Kurumun müşteri üzerindeki memnuniyeti ve firmanın fiziki konumunu ele alarak kullanmış olduğu sloganı, logosunu, inovasyona dayalı yönetim sistemi şekline dönüştürür.
Ayrıca; firma içindeki kişilerin hal ve hareketlerini, firmanın sosyal sorumluluklarını, paydaşlarını ve hedef kitle ile olan iletişim ağını düzenleyerek şirket içi eksiklikleri ve aksaklıkları ile kurumun iç ve dış imajını, doğru yerde ve doğru zamanda inovatif yönetim tarzına dönüştürür.
Markanızı birey gibi değerlendirebilirseniz kimlik kazanması adına sürdürülebilir projeler yapabilir ve ilgili departmanlar ile istişare halinde olursunuz.

Marka dediğiniz şey maalesef Alaaddin’in cini gibi şişeden çıkmıyor ve tek parça bir şey değil. Çok ciddi ve profesyonel çalışma, bunun yanında da süreklilik ilk şart. Markanın marka olması için Ar-Ge sonucunda patentler ve tasarım gerektiriyor. Bunu yapabilmek için doğru strateji, program, iyi yönetilen bir bütçe ve yetişmiş insan kaynağı ile başarı kaçınılmazdır.
Kurumsallaşma son yıllarda, işletmelerimizin yapısal sorunları arasında en çok konuşulan konulardan birisidir. Kurumsallık, profesyonel bir yönetim anlayışını, profesyonel bir yaklaşımla globalleşen Dünya ya bakışınızı dönüştürür. Kurumsal yapıya sahip olmak, işletmelerin büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırmakta, işletmelerin yaşam döngülerini uzatarak kurumsallaşmayı mümkün hale getirmektedir. Küreselleşen Dünya da yerel ve uluslararası marka olmanın yolu kurumsallaşmaktan geçmektedir.

Peki nedir bu İmaj?
Bir kişi yada kurumun, zihinlerde bırakmış olduğu izlenimdir.
Becerileri, duyguları, istekleri, kendisi hakkındaki düşünceleridir.

KURUM İMAJI ise; Hayatın her alanında duyduğumuz şirketler için önemli bir olgudur. İç ve dış müşterilerinin o kuruma ilişkin izlenimleri, duygularını, düşüncelerini ve algılarını ifade eder. Olumlu bir imaj taklit edilmesi zor olduğundan, rekabet üstü olabilmek ve uzun dönemli başarı için önemlidir.
-İş standartlarında sektör analizinin iyi yapılması.
-Kurumun istenilen görüntünün yaratılması ve bu görüntünün sürdürülmesi.
-Kurum içi eğitim programları.

KURULUŞLARIN TERCİH ETTİĞİ İMAJ
-Yüksek Kaliteli Kurum İmajı
-Yenilikçi Kurum İmajı
-Müşteri Odaklı Kurum İmajı
-Sosyal Sorumluluk Bilincinde Olan Kurum İmajı
-Çevreye Duyarlı İmaj

Kısacası yukarıda belirttiğim şu ki;
İnsan uykudadır ya, rahata, konfora öyle alışmıştır, bıraksanız yüzyıllar boyunca uyuyan güzelden bir farkı yok.
Ve deriz ki ; Hikayelerdeki başroller kendi hikayesini yaşamaya başladığında başarıya ulaşır.
Ve başroldeki liderler, kendi liderlik ölçüsünü, kaç hayranı olduğu değil gerçekten örnek olduğu kişilerin sayısı arttığında gerçekten lider olur. Ve KENDİNİ GEÇECEKlider yaratmaya başladığında da tamlığa varır.


Usta kimdir? Usta çırağı olan kimsedir. Ve usta, aynı zamanda bir ustası da olan kişidir.
Kişinin değeri belki de aradığı şey kadardır. Umarım ki her ruh kendi amacını bulur ve vazifesi doğrultusunda bu dünyaya ve kendine birşeyler katar. Aksi taktirde taş toplarken elmastan olmayın.
Bu yolda yürüyen tüm Liderlerin Hikayelerine Selam Olsun

Bu Yazara Ait Diğer Makaleler