Hakkımızda

Hakkımızda

Bilginin öneminin kat kat arttığı 21. Yüzyılda, bu bilgiye ulaşmanın yolları ve yaygın şekilde paylaşmanın değeri tahmin edilenden çok daha fazla şekilde artmıştır. Bu kapsamda Düşünce Kuruluşları’nın varlığı ve çalışmaları, bir lüksten öte ihtiyaç halini almıştır.

Ortadoğu ve Avrasya coğrafyasının kritik bir üyesi olan Türkiye, yine kritik bir süreçten geçmektedir. Bu süreç, Türkiye Cumhuriyeti’ni seven, ona aidiyet duyan ve onun huzuru için sorumluluk hisseden her bireye belli görevler yüklemektedir.

 

Jeopolitik Stratejik Araştırmalar Merkezi JEOSAM,

bu sorumluluk duygusunun güzel bir sonucu olarak doğmuştur.

Mevcut şartlar sebebiyle Jeopolitik Stratejik Araştırmalar Merkezi JEOSAM’ın kurulması ve hayata geçirilmesi, kurucuları için bir sorumluluğun ve görevin yerine getirilmesinden başka bir şey değildir.

JEOSAM, bilgi üreten kaynaklar ile bilgiye ihtiyaç duyan odakların arasında bir nevi köprü vazifesi görecek, bilgi üretim ve analiz paylaşım noktası haline gelecektir. Akademik ve medyatik bilgi kaynaklarının derlenip, seviyeli bir üslupla toplum ve toplumun yönetici kesimlerine iletilmesini sağlamayı amaçlayan JEOSAM, kritik bir süreçten geçen güzel ülkemize hem yönetici hem de halk bazında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu çatı altında üretilecek bilgi, yapılacak analiz ve yorumlar, iletilecek görüşler Türkiye Cumhuriyeti’nin aleyhinde, yıkıcı ve hatta yıpratıcı olamaz. JEOSAM’ın en büyük amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ona mensup Türkiye halkının müreffeh, seviyeli, kaliteli ve huzurlu bir şekilde var olmasına zerre kadar bile olsa katkı yapabilmektir.