Ermenistan Rusya’ya Ağır Yük Analiz
Rufiz HAFIZOĞLU Azerbaycan Trend Haber Ajansı

Azerbaycan’dan Dikkat Çekici Bir Yazı:

Ermenistan Rusya’ya Ağır Yük

Farklı toplumların, dinlerin ve etnik grupların tarihen iç içe yaşadığı Güney Kafkasya, her zaman farklı güçlerin ilgisini çekti ve bu bölgeye olan yoğun ilgi bugün de devam etmekte.

Bunun farklı ve çeşitli nedenleri vardır tabi. En başlıcası da Güney Kafkasya’nın coğrafi yerleşimi bakımında çok stratejik bir bölge olması ve de enerji kaynakları. Bugün Güney Kafkasya’da yaşanan  ve ya yaşanabilecek olaylar, sadece bölge siyasetine değil, kısmen dünya siyasetini dahi etkileyebilir.

Kırktan fazla milletin yaşadığı bu bölgede en başlıca sorun, 1988 yılından itibaren devam eden Dağlık Karabağ sorunudur. Bugün Dağlık Karabağ’da savaş dondurulmuş olsa da savaşın yeniden ateşlenmesi sadece Güney Kafkasya’da degil aynı zamanda Kuzey Kafkasya’yı da etkiliyebilecek güce açıkça sahiptir. Savaşın Kuzey Kafkasya’ya geçmesi de bölgeyi ciddi  şekilde sarsar.

Dağlık Karabağ`da savaşın başlama nedeni ve  yaşanan olaylar konusunda yazmak gibi  bir niyetim yok. Zaten yaşanan kanlı olaylarda Rusya faktorünün rolü herkesçe malum. Niketim 1988 yılında  Moskova’nın destegi ile Ermeniler Azerbaycan’a karşı toprak iddiasında bulundular.

Sovyet yönetimin ilk  yıllarında ise Azerbaycan toprakları, Ermenistan ve Gürcistan’a verildi. Ahıska Kalesi’nin bugün Ermeni ve Gürcülerin yaşam alanının ortasında olması bunun açık kanıtı.

 

1915-1918 yılları arasında Ermeni çetelerin Azerbaycan’da Müslüman toplumlara karşı yürüttükleri katliamlara unutturulmaya çalışılsa da, Azerbaycan Türkleri ve ülkede yaşayan diğer  Müslüman toplumlar yapılan vahşeti ve soykırımı gelecek nesillere aktarabildiler.

Mesela bendeniz henüz 6 yaşında, ilkokulda okur iken babaannem beni çağırdı ve “Bak evladım, bunu  hiçbir zaman unutma, bizim ilk düşmanımız Kuba`da ( Azerbaycan’ın kuzeyinde bir  il) canımıza kıyan ve soykırım yapan Ermenilerdir” dedi. Ben o zaman Ermeni’nin ne demek  olduğunu bile bilmiyordum. Ama fazla beklemeye de gerek yoktu, 1988 senesinde öğrendim Ermenilerin kim olduğunu.

O zamandan bugüne kadar birçok şey degişse bile olayın faillerine lojistik, siyasi ve askeri destek veren Rusya bölge de hala etkin. Ama tüm bunlara rağmen zamanın değişmesi gibi devletlerin siyaseti ve stratejileri de değişebilir.

Bugün Ermenistan, Güney Kafkasya’da kendini Rusya’nın en önemli müttefiki olarak hesap etse bile aslında hiçbir şey söylenildiği veya gösterildiği gibi değildir. Azerbaycan’ın bölgede istikrarlı olması, enerji politikalarını geliştirmesi ve artan etkisiyle Moskova’nın Bakü siyasetinde değişiklik yapmasıyla sonuçlandı.

Ayrıca Azerbaycan’da güçlü bir yönetimin olması Bakü-Moskova ilişkilerinin geleceği için de çok önemli. Tabii Azerbaycan-Rusya ilişkileri ile Ermenistan-Rusya ilişkilerini mukasiye etmek doğru olmazdı. Ama üzerinde durulması gereken bir husus var. Herkes biliyor ki Ermenistan yönetimi Rusya’ya bağlı olmasıyla ile Batı’da ve özellikle de ABD’de faaliyetlerde bulunan Ermeni Lobisi’nin bir nevi rehini.

Krizi  fırsata çevirmekte uzman olan Ermenilerin, Ermeni Diaporası’nın desteği ile ilk fırsatta Rusya’ya sırt çevirmeleri çok olası bir ihtimal. Ayrıca devamlı olarak ekonomik  krizler yaşayan Ermenista’nın bu haliyle Rusya’ya bir yük olduğu da ortada.

Rusya’yla ilişkileri hızla gelişen Türkiye ve onun en yakın dostu Azerbaycan’ın dinamik, güçlü ve gelişmekte olan askeri-ekonomik-jeopolitik kuıvveti ortada iken hangi Rus lider Ermenistan’ı tercih edebilir ki?

Bu Yazara Ait Diğer Makaleler