“Dengeler Değişiyor” Analiz
Denise LUCY KALİFORNİYA DOMİNİK ÜNİVERSİTESİ

Körfez’e Dikkat!

“Dengeler Değişiyor”

Aslında öyle ya da böyle net görünüyor ki ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgali ve Arap Baharı süreci Orta Doğu bölgesinin önemli güçleri olan Irak, Mısır, Suriye gibi ülkelerin zayıflayarak bölgesel güç denkleminden çıkması ile sonuçlandı. Orta Doğu’nun bu başat güçlerinin zayıflaması ile oluşan güç boşluğu bölgede statükocu bloğa liderlik eden BAE-Suudi eksenine, bölge genelinde gücünü tahkim etme ve nüfuz alanlarını genişletme açısından yeni imkanlar sağladı.

Sadece BAE-Suudi ekseni için statüko, içeride yönetici ailelerin devleti yönetme imtiyazına, iktidar ve servet dağılımı üzerinde yönetici ailenin tekeline, yönetilenlerin kısıtlı siyasi ve medeni haklarına, dışarıda ise Batı ile ılımlı ilişkilere, ABD ve İsrail tarafından tanımlanan bölgesel statükonun İran gibi revizyonist güçlere karşı korunmasına dayanıyor. Hem içeride hem de dışarıda bu statükonun korunması, KörfezKızıldeniz, Güney Arabistan (Yemen) ve Levant (Suriye, Lübnan ve Filistin) bölgelerinde BAE-Suudi nüfuzunun kurulması ve bu nüfuz alanlarının bölgesel ve küresel aktörler tarafından tanınması büyük önem arz ediyor.

BAE-Suudi ekseni, son dönemde, bölgenin başat güçlerinin zayıflayarak bölgesel güç denkleminden çıkmasını fırsat bilerek Körfez, Kızıldeniz, Güney Arabistan ve Levant gibi alanlarda mevcut nüfuzunu tahkim etmek ve yeni nüfuz alanları elde etmek için askeri/endüstriyel kapasitesini aşan oldukça iddialı bir dış politikaya yöneldi. Bu süreçte, bir taraftan İran gibi bölgesel statükoyu değiştirme niyet, imkan ve kabiliyetine sahip revizyonist bir güçle mücadele ederken diğer taraftan Katar ve Türkiye gibi Orta Doğu halkları nezdinde etkili bir yumuşak güce sahip demokrasi yanlısı blokla baş etmek durumunda kaldı. 2011’de Bahreyn’e dönük askeri müdahale, 2013 yılında Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına yönelik askeri darbeye verilen destek, 2014 yılında Katar’la diplomatik ilişkilerin askıya alınması, 2015 yılında Yemen’e askeri müdahale, 2017 yılında Katar’a yönelik abluka ve Katar’ı işgal girişimi BAE-Suudi ekseninin bu iddialı dış politikasının en önemli çıktıları oldu.

BAE-Suudi ekseni bu süreçte harcadığı çok büyük askeri, ekonomik ve diplomatik kaynaklarla orantılı olmasa da kısmi kazanımlar elde etti. Örneğin Bahreyn’de el-Halife rejiminin Şii muhalifler tarafından devrilmesi engellendi, Mısır’da Müslüman Kardeşler liderliğindeki kadro askeri darbe ile devrildi ve Müslüman Kardeşler hareketi terör örgütleri listesine alınarak tüm bölge genelindeki altyapısı çökertilmeye çalışıldı, Libya’da Kaddafi rejiminin devrilmesine destek olunarak önemli bir ideolojik rakip tasfiye edildi. Ürdün, Umman ve Lübnan gibi ülkelerdeki yönetimler ekonomik ve diplomatik olarak desteklenerek devrimci dalganın etkisinden uzak tutulmaya çalışıldı. Suriye iç savaşının derinleşmesine dönük katkılarla, İran’ın kaynaklarını Suriye’de tüketmesi ve bir süreliğine de olsa Körfez’den uzaklaşmasına yönelik bir politika izlendi. Bu süreçte BAE-Suudi ekseninin elde ettiği kısmi kazanımların, bir taraftan BAE-Suudi ekseninin bölgesel liderliğini pekiştireceği diğer taraftan gelecekte her iki ülkeyi yönetmesi beklenen genç prenslerin (Muhammed bin Zayed ile Muhammed bin Selman) iktidarlarını sağlamlaştıracağı öngörüsü yaygın bir kanaat olarak benimsendi.

Ancak son bir iki yıldır bölgede yaşanan birtakım gelişmeler BAE-Suudi ekseninin, uğruna çok büyük kaynaklar harcadığı bölgesel statükoyu tehdit ediyor. Katar’ın karadan, denizden ve havadan uygulanan ablukaya rağmen ayakta kalmayı başarması, Yemen savaşının, tüm kaynaklarını tüketmesine rağmen, BAE-Suudi ekseni tarafından kaybedilmesi, ekonomik iflasa doğru giden Mısır’ın oluşturduğu büyük riskler, bölge genelinde Arap Baharı sürecine yol açan değişim talebinin güçlü bir şekilde devam etmesi ve ABD’nin Körfez’deki müttefiklerini İran karşısında koruma konusunda yaşadığı tereddütler bu gelişmelerin bazıları olarak sayılabilir.

Çeyrek milyon civarındaki nüfusa, çok küçük bir toprak parçasına sahip olmasına rağmen dünya doğalgaz rezervleri bakımından Rusya ve İran’dan sonra gelen üçüncü ülke olan Katar’ın sahip olduğu devasa ekonomik kaynaklar dış politikasına dinamizm kazandırdı, nüfusu ve coğrafyasına oranla çok daha büyük bir etki oluşturmasını sağladı. 1990’lı yılların sonlarından itibaren başarılı bir şekilde sürdürdüğü “tarafsız arabulucu” rolü ile Arap Baharı öncesi önemli bir bölgesel aktör olmayı başaran Katar, Arap Baharını, bölgede etkinliğini artırmak için bir fırsat olarak gördü, dış politikasında niteliksel bir değişime giderek Libya, Mısır ve Suriye’de rejim değişikliklerini aktif olarak destekledi.

Katar’ın bölgede statükocu bloğu zayıflatacak bir politikaya yönelmesi BAE-Suudi ekseni tarafından önemli bir tehdit olarak algılandı. 2014 yılında kısa süreliğine diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını takiben 2017 yılında karadan, havadan ve denizden Katar’a yönelik abluka uygulanmaya başlandı. Bu süreçte Katar’daki Temim el-Sani yönetiminin bu baskıya dayanamayarak ya içeriden bir darbe ile devrileceği ya da dış politikasında radikal bir değişikliğe giderek BAE-Suudi ekseninin taleplerini karşılayacağı savları yaygın olarak paylaşıldı. Hatta Suudi askeri güçlerinin Katar’ı işgal etmek için hazırlıklar yaptığı bile basına yansıdı. Ancak aradan geçen iki yıla rağmen, Katar yönetimi, zayıflayıp devrilmek bir yana bölgesel ve küresel profilini yükselterek bu baskılara direnmeyi başardı ve BAE-Suudi ekseninin müdahaleci dış politikasını boşa çıkardı.

Son olarak Arap Baharı sürecinin Suriye, Yemen, Libya gibi ülkelerde yol açtığı onca yıkıma ve statükocu bloğun değişim taleplerini engellemek için sarf ettiği onca ekonomik, diplomatik ve askeri kaynağa rağmen Orta Doğu’da halklar nezdinde değişim taleplerinin tüm canlılığı ile devam etmesi BAE-Suudi ekseni açısından başka bir sorun alanını teşkil ediyor. Özellikle Ürdün, Cezayir ve Sudan gibi ülkelerde yaşana sokak gösterilerinin bölgede statükocu bloğun önemli müttefiklerinden olan el-Beşir ve Buteflika yönetimlerini devirmesi, Ürdün’de ise kral Abdullah’ın BAE-Suudi ekseni ile arasına mesafe koyması, BAE-Suudi ekseninin bu süreçte Orta Doğu halklarının politik değişim taleplerinin önünü alamadığının en önemli kanıtı. Bu süreçte BAE-Suudi eksenin bölgesel statükoyu koruma konusunda büyük umutlar bağladığı ABD’nin İran karşısında beklenen sertlikte bir tutum takınmaması statükonun sürdürülebilirliği açısından önemli bir sorun olarak ortaya çıktı. Özellikle Körfez bölgesinde petrol tankerlerine yönelik kimliği belirsiz saldırılar ve bir ABD insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi sonrası BAE-Suudi ekseninin ABD’den beklediği, sınırlı bir askeri müdahaleyi de içeren, İran karşıtı politikanın gerçekleşmemesi BAE-Suudi ekseninin umutsuzluğunu artırdı.

Yeni güç savaşı kapıda… Kim kazanır, bekleyip göreceğiz…

Bu Yazara Ait Diğer Makaleler