AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ Analiz
Hüseyin YAKAR GÜVENLİK POLİTİKALARI ARAŞTIRMACISI

DEV PROJELER VE GÜVENLİĞİ

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

“Akkuyu’ya Nükleer Santral yapılacak, yapılıyor” derken yıllar geçti. Bu sırada Türkiye nükleer enerjinin güvenilirliğini tartışırken dünyada yeni kazalar meydana geldi. Rusya’daki Çernobil ve Japonya’daki Fukuşima bazılarının fikrini değiştirirken bazıları nükleer enerjinin güvenilirliğini tartışmayı sürdürdü.

Ülkemizin 2002 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğu ekonomik gelişmeye paralel olarak elektrik talebimizde de hızlı bir artış gerçekleşti. Söz konusu artış sonucunda ülkemizin elektrik talebi 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 268,8 milyar kwh’e ulaşmıştır.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca da ekonomik büyümeye paralel olarak enerji talebinin artacağı öngörülmekte olup 2022 yılında düşük tahminde yaklaşık 425 milyar kwh’e, yüksek tahminde ise yaklaşık 470 milyar kwh’e ulaşması beklenmektedir.

Radyoaktif atıklar, sadece nükleer santrallerden kaynaklanmamaktadır. Nükleer santrallerin yanı sıra tıbbi ve endüstriyel uygulamalar, Ar-ge merkezlerindeki faaliyetler sonucunda da ortaya radyoaktif atık çıkmaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde şu anda da radyoaktif atıklar çıkmakta ve güvenle yönetilmektedir.

Nükleer Santrallerin ‘Turizme Etkileri’ konusuna gelince, Nogent Nükleer Santrali dünyada en çok turist çeken yerlerden Paris’e 90 km uzaklıkta, Jose Cabreras Santrali İspanya’nın başkenti Madrid’e 50 km uzaklıkta, ABD’deki Indian Point nükleer santrali New York şehrine sadece 61 km uzaklıktadır.

Bakın bu örneği yazın bir yere: Ülkemizde nükleer santralin kurulacağı Akkuyu’nun Antalya’ya uzaklığı 300 km iken, Romanya’daki Cernavoda Nükleer Santrali’nin İstanbul’a olan uzaklığı 315 km’dir.

Japonya’da deprem ve deprem dalgası sonrasında Fukushima Daiichi nükleer santrallarında yaşanan kazanın yol açtığı sorunlar, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de nükleer santrallar konusundaki tartışmaları olumsuz yönde tetikledi.

Enerjiye olan talebin gün geçtikçe artması, ülkeleri alternatif kaynaklar üzerinde yoğunlaşmaya iterken, nükleer teknolojiler de tüm risklere karşı önemini koruyor. Dünyada şu anda 31 ülkede aktif 437 nükleer reaktör bulunurken, 14 ülkede 68 reaktörün inşaatı devam ediyor.

ABD, 104’le dünyada en çok nükleer reaktöre sahip ülkeyken, elektrik üretiminde nükleer santralin payı bakımından ise yüzde 78’le Fransa ilk sırada yer alıyor. ABD, bu yılın mart ayı itibariyle 3 nükleer reaktörün daha inşaatına başlarken, İngiltere ise 2025’e kadar yeni nükleer santrallerin kurulması için 8 yeni saha belirledi.

Nükleer Enerji, Türkiye’nin gündemine özellikle teknoloji ve bilimsel alanlarla ilgili olan konularda olduğu gibi yine olumsuz bir olay olunca girdi ve sansasyonel haber değeri kalmayınca da gündemden çıktı.

Oysa ki Türkiye’nin geleceğinde çok önemli bir rol oynayacak olan bu konunun kamuoyunca, enine boyuna öğrenilmesi ve ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekir.

Halkımızın ‘bilgisi olmadan fikrinin olması’nın önüne geçilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurumlarının sürekli, yaygın ve yoğun bir bilgilendirme kampanyası yapması gerekir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre; eğer Türkiye bugün itibariyle bir nükleer enerji santraline, yani sadece Akkuyu Nükleer Santrali’ne sahip olmuş olsaydı, elektrik tüketimin yüzde 17’si bu santralden sağlanabilecekti.

Türkiye’de nükleer enerjinin geçmişi 1950’lere kadar dayanmaktadır. Ancak aradan geçen 60 yıllık zamanda halen Türkiye’de bir nükleer enerji santralinin kurulamamış olması ülke ekonomisi için kayıp konulardan birisidir.

Peki nükleer enerji güvenilir mi?

Akkuyu A.Ş’nin Türkçeye uyarladığı AES2006 isimli aplikasyona göre, evet. Aplikasyon nükleer santralin çalışma prensiplerini gösteriyor ve deprem, yangın ya da sert bir cismin reaktöre çarpması halinde ne olduğunu gösteriyor. Burada verilen bilgiye göre reaktör 9 şiddetindeki bir depreme dayanıklı ve reaktör binası koruma kabı 400 tonluk bir cismin düşmesi halinde bile tehlike oluşturmuyor.

Bu Yazara Ait Diğer Makaleler